Akce ZÁŘÍ 2017

07.09.2017 13:36

19.9.2017 v 15.30 hod. V MŠ zahajující schůze

se všemi rodiči dětí

program:

➢   Seznámení s provozem MŠ

➢  Seznámení se Školním řádem v MŠ,Směrnicemi,

      schválení fondu rodičů

➢  Informace o kroužcích a akcích , logopedie

➢  Dotazy , diskuze

20. 9. 2017 ZŠ Novoměstská pozvala v rámci spolupráce s naší MŠ předškoláky na SPORTOVNÍ ODPOLEDNE na hřišti ZŠ Novoměstská 21.

Akce proběhne po spani 15:00 - 16:30 hod.

RODIČE SI SVÉ DÍTĚ MUSÍ VYZVEDNOUT PŘÍMO NA HŘIŠTI MŠ NOVOMĚSTSKÁ - nejpozději v 16:00 hod.

Rodiče si s dětmi mohou projít a prohlédnout prostory školy.

Kdo nemá o akci zájem, sdělií to paní učitelce a dítě zůstane v běžném provozu MŠ.

 

 

—————

Zpět