Jarní prázdniny

05.02.2019 13:36

Třída "Včeličky" bude o jarních prázdninách zavřena z důvodu malování, proto si všechny věcí dětí z šatny odneste domů.

Děti ze třídy "Včeličky" budou rozděleny do tříd "Berušky" a "Motýlci."

Provoz bude začínat a končit ve třídě "Berušky."

—————

Zpět