Vnitřní řád školy

Školní řád k nahlédnutí v každé třídě.

Ke stažení: Školní řád 2020