Informace pro rodiče

V září se společně s vašimi dětmi setkáme v naší mateřské škole. Přejeme si, aby jste měli pocit jistoty a klidu, že je o vaše děti dobře postaráno. Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině - je tedy závislá na spolupráci s Vámi - rodiči. Nabízíme vám základní informace o našem provozu a organizaci.

1. KONTAKTY

Adresa MŠ: Mateřská škola Brno, Novoměstská 1, 621 00 Brno

Číslo účtu: 27137621/0100

Ředitelka školy: Hlávková Renata

Telefon: 541 227 570

E-mail: msnovomestska@seznam.cz

www.msnovomestska.cz

2. KDO SE BUDE O VAŠE DĚTI STARAT?

"Včeličky" - p. uč. Rozehnalová Iva, p.řed. Hlávková Renata

"Berušky" -  p. uč. Jelínková Marie,p. uč. Valošková Hana

"Motýlci"  - p. uč. Malášková Dana, p. uč. Koblížková Eva

3. CO BUDOU VAŠE DĚTI POTŘEBOVAT?

Oblečení ve třídě - děti se ve třídě nejlépe cítí v pohodlném oblečení (bavlněné tričko, hrací kalhoty, zástěrky, ponožky) nezapomeňte na kapsičku na kapesník! Dětem dejte papučky s pevnou patou, zdravotně nezávadnou!

Oblečení na odpočinek - pyžamko, opatřete, prosím, poutkem (oba díly), podepište!!!

Pobyt venku zima - nepromokavé oblečení přiměřenépočasí, teplejší nepromokavou obuv, čepici, šálu. Rukavice, prosíme, připevnit na gumu a provléct rukávy.

Pobyt venku jaro + podzim - pohodlné sportovní oblečení přiměřené aktuálnímu počasí, tenisky, kšiltovku nebo klobouček, v horkých dnech nezapomeňte na tričko, trenýrky.

Všechny věci musí být označené i obuv musí být podepsaná, nejlépe celým jménem! Nezapomeňte tyto věci vzít 1x týdně domů na vyprání! Veškeré oblečení opatřete poutky, pro jednoduché pověšení.

Svým dětem při nástupu do školky pomůžete tím, že jim dáte takové oblečení, které z větší částizvládnou samostatně oblékat a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit.

Pro svou jistotu i jistotu dětí nezapomeňte na náhradní spodní oblečení i punčocháče, ponožky, košilku a především tepláky. Nehoda se může stát v každém věku!

Hračky a mazlíčci: Ve školce máme dostatek hraček, proto není nutné nosit hračky z domu. Výjimkou může být plyšová hračka, polštářek či jiná věc, na kterou je dítě citově vázáno při usínání a při vzpomínce na rodiče. (Ve třídě je vyhrazeno místo pro odkládání)

4. PŘÍCHOD A ODCHOD

Budova MŠ se otvírá v 6:30 hod. a uzamyká v 16:30 hod. Děti, prosím, přivádějte v době od 6:30 - 8:30 hod. Odchod ze školky po obědě: 12:30-12:45, odpoledne: 14:45 - 16:30 hod. Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod po předchozí domluvě s učitelkou (bezpečnostní důvody - MŠ uzamčena)

Děti se ráno schází ve třídě Včeliček - po příchodu p. učitelkyodchází do své třídy. Odpoledne - postupně se schází ve třídě Včeličky a odtud odchází s rodiči do své šatny a domů. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce, zodpovídají za to, že je dítě zdrávo a nejeví známky onemocnění. V MŠ nesmíme podávat žádné léky!!

5. JAKÉ PLATBY VÁS ČEKAJÍ?

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazenítěchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušeníprovozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.(zákon 561/2004 Sb., školský zákon, §35, odst.1d)

Platba za předškolní vzdělávání

  • poslední rok předškolní docházky - bez poplatků
  • ostatní děti - stanovená částka 560,-Kč.

Platba se platí předem na účet MŠ: 27137621/0100

Stravné

Platí se předem na účet MŠ. Za celodenní stravování platí děti, které ve školním roce dosáhnou

  • 7 let - 52,- Kč / den = 1040,-Kč na měsíc.
  • ostatní děti 48,- Kč / den = 960,-Kč na měsíc.

Můžete poslat platby jedním příkazem např. 560 + 960 = 1520,- Kč

První den nemoci si pro jídlo můžete přijít a odnést si ho, ale pouze v originálních jídlonosičích.

Kulturní fond

Jeho výše bude odsouhlasena rodiči na společné schůzi na začátku školního roku.

Hygienické potřeby

Na počátku a v pololetí školního roku vybíráme 1x tekuté mýdlo, 1x vlhčené ubrousky, 4 roličky toaletního papíru, 1x ubrousky, 1 balení papírových kapesníků ( po 10 balíčcích nebo v krabičce). DĚKUJEME!

6. EVIDENCE VAŠEHO DÍTĚTE

Nahlaste nám, prosím, každou změnu, oproti informacím, které jste uvedli v přihlášce, evidenčním listu a zmocnění pro vyzvedávání dítěte. Informace o dětech jsou důsledeně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona Č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

7. BEZPEČNOST DĚTÍ

Upozorňujeme, že jste povinni osobně dítě předat učitelce ve třídě. Každá učitelkaje osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy. Po vyzvednutí sveho dítěte nesete plnou zodpovědnost za zdraví svého dítěte vy, nebo jiní zákonní zástupci. ( upozorňujeme na nebezpečí úrazu na školní zahradě i v těsné blízkosti budovy MŠ - zídka, schody, branky ..... )

... a závěrem - CO VAŠE DĚTI NEJVÍC POTŘEBUJÍ PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY??

PŘEDEVŠÍM VAŠI PODPORU, pozitivní ladění na vstup dítěte do školičky ( noví kamarádi, paní učitelky, které se na vaše dítě těší a pomůžou mu zvládnout počáteční nejistotu, společné prožitky při hře, poznávání a objevování nového v životě i pohádkách, písničky, barvičky, cvičení, pobyt na zahradě, vycházky do lesa, množství hraček, divadélka, výlety, apod.)


Nejnovější články

Potvrzení 10.01.2024
Jarní prázdniny 09.01.2024
Letní provoz 09.01.2024
Poděkování 16.12.2023
NAVÝŠENÍ STRAVNÉHO ! 11.12.2023