Stanovisko MŠ ke stávce

Přidáno 24.11.2023 | Upraveno 24.11.2023

Vážení rodiče, naše mateřská škola se připojí ke stávce.

Dne 27. 11. 2023 bude škola uzavřena.

 

Oficiální požadavky stávky:

● zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;

● zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;

● nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily. Pokud bych měla shrnout důvody, jež vedly ČMOS PŠ k vyhlášení výstražné stávky, nabízím k zamyšlení několik z nich:

● připravovaná parametrizace asistentů pedagoga – snížení počtu asistentů, šetření na podpůrných opatřeních;

● snížení objemu prostředků na platy nepedagogů;

● snížení počtu míst nepedagogických pracovníků ve školách (dopad na platy všech zaměstnanců);

● nezvyšování finančních prostředků na platy pro ostatní pedagogické pracovníky;

● vyplácení náhrady platu při nemoci ze mzdových prostředků;

● debaty o navyšování přímé pedagogické činnosti;

Cíle stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.

 

Děkujeme za pochopení a podporu z Vaší strany.

Kolektiv všech zaměstnanců školy

 

ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ dopis rodičům :

 dopis stávka RODIČE


← Zpět na všechny články

Nejnovější články

Potvrzení 10.01.2024
Jarní prázdniny 09.01.2024
Letní provoz 09.01.2024
Poděkování 16.12.2023
NAVÝŠENÍ STRAVNÉHO ! 11.12.2023