Datum akce:

Stanovení výše úplaty za vzdělávání od 1. září 2024

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

rádi bychom vás informovali o nové výši úplaty za vzdělávání v mateřských školách a školních družinách, které jsou zřizovány městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, platné od 1. září 2024.

Úplata za vzdělávání v mateřských školách:

Od 1. září 2024 bude měsíční úplata za předškolní vzdělávání stanovena ve výši 900,-Kč. Tato úplata je stanovena v souladu s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Úplata pokrývá náklady na provoz školky a částečně také na vzdělávací aktivity a pomůcky pro děti.

Veškeré změny v úplatách za vzdělávání byly projednány a schváleny příslušnými orgány a mají za cíl zajistit vysokou úroveň služeb pro vaše děti.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na další školní rok plný nových příležitostí a zážitků.

S přátelským pozdravem,

Renata Hlávková

Ředitelka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *