O nás

Třída školky

O naší školce

Naši školku najdete v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Každá naše třída je vybavená tím, co děti potřebují, a je rozdělená tak, aby v ní byl prostor pro pohyb, rukodělné činnosti, učení i odpočinek. Vybavení tříd včetně nábytku je nové. Skvěle vybavené jsou i prostory na sportovní aktivity.

Venku jako doma

Školku obklopuje krásná zahrada se vzrostlými stromy. Děti si tu mohou hrát v domečku, máme tu pískoviště se sítěmi proti kočkám a úplně nové dřevěné prolézačky s lezeckými stěnami, skluzavkami, žebříky, houpačkami a lanem.

Když je obzvlášť teplo, používáme venkovní sprchu. Také společně pěstujeme bylinky, zeleninu a květiny v malých záhoncích. Učíme tak děti lásce k přírodě a ekologii.

Naše poslání

V naší školce se snažíme o to, aby každé dítě rostlo ve všech směrech – fyzicky, mentálně i sociálně. Chceme, aby naše děti odcházely do světa jako jedinečné osobnosti, které umí s radostí a sebevědomím čelit životním výzvám.

Naučíme je, jak se orientovat v běžném životě, ať už doma nebo ve škole, a připravíme je i na to, co je čeká v budoucnosti. Naším cílem je, aby každý krok v jejich vzdělávání byl postaven na pevném, promyšleném a hodnotném základu. Chceme, aby se v naší školce cítili šťastně a aby pro ně byla zdrojem pozitivních zkušeností a pevných základů pro život a další učení.

Naše hlavní záměry

V naší školce klade důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Rozvíjíme schopnosti, znalosti a dovednosti dětí prostřednictvím promyšlených aktivit, zajímavých her a pečlivého pozorování. Snažíme se vést děti k tomu, aby se učily samostatně rozhodovat a dokázaly nést základní zodpovědnost za svoje rozhodnutí.

Velkou hodnotu vidíme ve spolupráci s rodinami. Rodiče jsou pro nás důležitými partnery a jejich účast a podpora jsou pro nás klíčové. Tímto způsobem společně vytváříme prostředí plné podpory, porozumění a růstu, z něhož si děti do života odnáší spoustu důležitého.

Naše cíle

Ve školce se zaměřujeme na to, aby se děti naučily přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat. To je důležitá dovednost v dnešním světě. Učíme je kriticky přemýšlet, vybírat si a být za svou volbu odpovědné. Je důležité, aby děti rozpoznávaly problémy a uměly je řešit.

Dále je pro nás důležité, aby děti sdílely zájem o společnost a prostředí, ve kterém žijí, a učily se o jeho ochraně a významu. Všechny tyto principy jsou zakotveny v našem přístupu k vzdělávání. Chceme, aby naše děti byly připraveny na budoucnost a měly pocit odpovědnosti a schopnost pozitivně přispět ke společnosti.

Naše třídy

Včeličky

Třída paní učitelky Ivy Rozehnalové a paní ředitelky Renaty Hlávkové vhodná pro hodně aktivní a sportovně zdatné děti, které milují pohyb, tanečky, pobyt venku a pobíhání po zahradě.

 • Všeználci
 • Pobyt venku
 • Sportovní zaměření
 • Časté výlety

Berušky

Třída paní učitelky Marie Jelínkové a Hany Valoškové. Je vhodná pro šikovné a kreativní děti, které rády modelují třeba z keramické hlíny nebo tvoří jiné výrobky.

 • Koumáci
 • Kreativa
 • Objevování světa
 • Tvořivost

Motýlci

Třída paní učitelky Dany Maláškové a Evy Koblížkové. Vhodná pro zvědavé děti, které moc rády objevují svět kolem sebe a seznamují se s tím, jak co funguje.

 • Zvídavost
 • Kreativa
 • Poznávání světa
 • Základy do života

Vedení školky

Renata Hlávková

Renata Hlávková

Ředitelka | Včeličky

Bc. Marie Jelínková

Zástupkyně ředitelky | Berušky

Libuše Marková

Vedoucí stravování

Zaměstnanci:

Iva Rozehnalová

Včeličky

Hana Valošková

Berušky

Eva Koblížková

Motýlci

Dana Malášková

Motýlci

Anna Křížová

Kuchařka

Zdeňka Csecsodiová

Kuchařka

Jana Švestková

Školnice

Vladimíra Gardášová

Uklízečka

Zřizovatel mateřské školky

Mateřská škola Novoměstská 1 je příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, tedy městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Tento typ právní formy je pro veřejné mateřské školy v České republice obvyklý.

Chcete se k nám přidat?

Do našeho kolektivu čas od času hledáme nové kolegy na nejrůznější pozice. Pokud máte zájem se k nám přidat, neváhejte nás kontaktovat.