Dokumenty ke stažení

Propustky a omluvenky

Potvrzení k vyzvednutí

Omluvenka dítěte

Legislativa

Školní řád (platný od 2020)

Zřizovací listina

Rozpočty

Rozpočet doplňkové činnosti pro rok 2024

Rozpočet hlavních činností 2024

Rozpočet hlavních činností 2023

Střednědobý finanční výhled (plán nákladů a výnosů 2024–2026)

Střednědobý finanční výhled (plán nákladů a výnosů 2023–2025)

Ochrana osobních údajů

Memorandum o zpracování osobních údajů

Následující dokumenty jsou k nahlédnutí pouze u ředitelky školky: evidence dětí, hodnotící zprávy o činnosti školy, výroční zprávy, záznamy z pedagogických rad a provozních porad, kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, dokumentace BOZP a PO, personální dokumentace, plán pedagogických rad a provozních porad, záznamy porad, účetní, hospodářská a majetková dokumentace, plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a případných zjištěních při kontrolách, soubor vnitřních předpisů a směrnic a licenční smlouvy.