Stravování

Cena a forma platby

Stravování se platí předem na účet naší školky (27137621/0100). Za celodenní stravování platí děti dle věku.

  • Děti od 3 do 7 let

    960 Kč na měsíc (48 Kč/den)
  • Děti od 7 let

    1040 Kč na měsíc (52 Kč/den)

Platby můžeme posílat jedním příkazem (například 560 + 960 = 1520 Kč). Pokud je dítě nemocné, první den nemoci si pro jídlo můžete přijít a odnést si ho, ale pouze v originálních jídlonosičích.