Zápis do MŠ

Vydávání žádostí (15. 4. 2024 – 14. 5. 2024)

V rozmezí od 15. 4. do 14. 5. si můžete na stránkách www.zapisdoms.brno.cz stáhnout přihlášku. Poté ji necháte potvrdit lékařem a vyplněnou a vytisknutou ji přinesete do školky.

Pokud si nemůžete přihlášku stáhnout a vytisknout, budou se vydávat i ve školce, ale pouze po domluvě na e-mailu: msnovomestska@seznam.cz.

Příjem přihlášek (13. 5. 2024 – 14. 5. 2024)

K přijetí přihlášky budeme potřebovat: kopii rodného listu dítěte, doklad o trvalém pobytu a občanský průkaz nebo pas rodiče.

Tyto dokumenty k nám můžete dopravit následovně:

Prosíme, vždy vyplňte e-mailovou adresu, je velmi důležitá pro další komunikaci!

  • datovou schránkou: zytkn32
  • osobně: 13. 5. od 13 do 16 hodin a 14. 5. od 8 do 12 hodin

Vyhodnocování žádostí od 23. 5. 2024

Od tohoto data můžete čekat na informaci o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do školky. Náš pracovník vás bude kontaktovat e-mailem, případně telefonicky či SMS zprávou.

Kompletní harmonogram přijímacího řízení do mateřských škol (2024/2025)

15. 4. – 14. 5. 2024Generování přihlášek v systému zapisdoms.brno.cz
13. 5. – 14. 5. 2024Sběr přihlášek na jednotlivých třídách
od 23. 5. 2024Přijímací řízení (tisk a vydávání rozhodnutí o přijetí)
do 3. 6. 2024Zpětvzetí
od 6. 6. 2024Tisk a vydávání rozhodnutí o nepřijetí
13. 6. 2024Ukončení přijímacího řízení

Kritéria pro zápis do školky

Při přijímání dětí do naší školky následujeme zákonem stanovená kritéria. Přijetí se tedy odvíjí od počtu bodů, které dítě získá za předem stanovené parametry. Jejich seznam najdete například na webu www.zapisdoms.brno.cz.