Zápis do MŠ

SPOLEČNĚ OBJEVUJEME SVĚT

Zaměření: Celkový rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální. Výchova vztahu k životnímu prostředí, přírodě a zdravému stylu života.

Od 1.4.2019-1.5.2019 si rodiče na internetových stránkách www.zapisdoms.brno.cz vyplní a vytisknou přihlášku do MŠ, kterou si nechají potvrdit od dětského lékaře.

Pokud si nemůžete přihlášku stáhnout a vytisknout, budou se vydávat v MŠ pouze v těchto dnech:

15.4. 2019 od 10.30 do 12.00 hod.

29.4.2019 od 10.30 do 12.00 hod.

 

Příjem přihlášek- občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu

2.5.2019 - 10.00-12.00, 13.00-16.00 hodin

3.5.2019 - 9.00-12.00 hodin

 

Prosíme o vyplnění Vaší e-mailové adresy.